ഇലക്‌ട്രോ-ഹോമിയോപ്പതി ഹെര്‍ബല്‍ മെഡിസിന്‍

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്രം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത പ്രകൃതിദത്തമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളില്‍ (Vegetable Kingdom) നിന്നുമാത്രം തയ്യാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇലക്‌ട്രോപ്പതി അഥവാ ഇലക്‌ട്രോ-ഹോമിയോപ്പതി ഹെര്‍ബല്‍ മെഡിസിന്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇലക്‌ട്രോ-ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ നിലവിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയല്ല. ഇവകള്‍ വിത്യസ്തമായ രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികളാണ്. ജര്‍മനിയിലെ മിസണ്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു 1755-1843 കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അലോപ്പതി (Modern Allopathic Medicine) ബിരുധം നേടിയ ഡോക്ടര്‍ …

ഇലക്‌ട്രോ-ഹോമിയോപ്പതി ഹെര്‍ബല്‍ മെഡിസിന്‍ Read More »